Selecteer een pagina

Ons onderwijssysteem biedt een efficiënte, interactieve en stimulerende onderwijsmethode waarmee u zo goed mogelijk wordt voorbereid op situaties uit de praktijk. Ons onderwijsmateriaal wordt samengesteld door een speciaal team van artsen, verpleegkundigen en opleidingscoördinatoren die hun klinische werkzaamheden en ervaring combineren met onderwijsontwikkeling. Samen met grafisch ontwerpers en softwaredesigners hebben zij een bijzondere leerervaring gecreëerd. Het digitale leersysteem, de animaties, de medische inhoud én het gebruiksgemak vullen elkaar op een vloeiende en praktische wijze aan. Hiermee draait het onderwijs van het ExpertCollege-Nightingale Instituut echt om de student en is stimulerend, flexibel en praktijkgericht.

De e-learningmodules van ExpertCollege zijn vraaggestuurd; dat wil zeggen dat de module wordt doorlopen aan de hand van vragen. Het bestuderen van grote stukken tekst is hierdoor overbodig geworden.

Het adaptieve systeem houdt bij welke onderdelen u al goed beheerst worden en waar (nu nog) de hiaten zitten. Op basis hiervan wordt het aantal en het soort vragen volledig aangepast op het individuele kennisniveau. Onderwerpen die u al goed beheerst hoeven hierdoor niet onnodig herhaald te worden. Onderwerpen die u nog niet onder de knie heeft, worden extra getraind. Dit systeem houdt zelfs rekening met de mate waarin u de lesstof neigt te vergeten, zodat wanneer nodig de stof wordt herhaald

Simulatietraining in een veilige leeromgeving

Wij bieden u inspirerend en stimulerend onderwijs omdat wij gebruik maken van een efficiënte en praktijkgerichte onderwijsmethode. U bereidt zich  voor met de e-learningmodules van ExpertCollege, hierdoor beginnen u en uw medestudenten de klassikale lesdagen met hetzelfde (hoge) kennisniveau. Dit geeft de docent de ruimte om zich tijdens het klassikale gedeelte samen met u te richten op de inhoudelijk meer uitdagende materie, interessante cases en diepgaande scenario’s. Blended learning combineert de kracht van e-learning met klassikale lessen en vaardigheidsonderwijs. We maken daarbij gebruik van vele vormen van digitaal onderwijs zoals adaptieve digitale leermodules, interactieve videocasussen en serious gaming. Het vaardigheidsonderwijs worden afgewisseld met , praktijkgerichte werkcolleges.