Selecteer een pagina

Korte omschrijving opleiding VVO-SEH

Als spoedeisendehulpverpleegkundige in opleiding ontwikkelt u de vaardigheden (competenties) om te werken op een SEH.  De SEH is 7 dagen per week en 24 uur per dag open voor de patiënt met een acute zorgvraag. U leert als spoedeisendehulpverpleegkundige om de volledige verpleegkundige zorg te dragen voor de ernstig vitaal bedreigde patiënt. Op de SEH is geen dag hetzelfde. Als spoedeisendehulpverpleegkundige in opleiding leert u te handelen in wisselende situaties. U krijgt te maken met slachtoffers van grote en kleine ongevallen en zorgvragers van alle specialismen in acute en stressvolle situaties. U leert om zelfstandig prioriteiten in de zorg voor de patiënt zo goed mogelijk te laten verlopen. U overlegt met de SEH-arts en observeert en analyseert de patiënt om zo de gegevens voor de diagnose te verzamelen. U maakt deel uit van een multidisciplinair team. Als spoedeisendehulpverpleegkundige ontwikkelt u zich tot een volwaardig lid van het reanimatieteam.

Instroomeisen

De instroomeisen zijn:

  • De student staat in het BIG–register geregistreerd als verpleegkundige;
  • De student heeft gedurende de opleiding een dienstverband met een erkende zorginstelling.

De eisen aan de praktijkleersituatie zijn opgenomen in het digitale portfolio.

Studiegids

De studiegids en OER vormen samen St’OER. De St’OER is de wegwijzer voor uw opleiding. In deze gids vindt u algemene en specifieke informatie over uw opleiding en de bijbehorende onderwijs- en examenregeling (OER). De St’OER geldt voor het studie jaar 2019-2020. Eventuele wijzigingen worden voorafgaand aan de start van de opleiding digitaal kenbaar gemaakt.

Klik hier om de St’OER te bekijken

Onderwijs- en examenregeling

Het ExpertCollege-Nightingale Instituut maakt gebruik van een eigen onderwijs- en examenregeling (OER). In de OER zijn de geldende procedures, rechten en plichten vastgelegd met betrekking tot het onderwijs, de toetsing en examens.

Klik hier om de OER te bekijken

Addendum
In dit addendum vindt u aanvullende, algemene en specifieke informatie over de competentiegebieden (CanMEDS) en de Entrustable Professional Activities (EPA’s). In de St’OER en de onderwijseenheden staan verwijzingen naar dit addendum.

Klik hier om naar het Addendum te bekijken

Omvang van de opleiding

De opleiding bestaat uit een theoriecomponent en uit een praktijkcomponent.

Theoriecomponent Praktijkcomponent
24,5 lesdagen (gemiddeld 7-9 uur per lesdag) Minimaal 1500 klokuren
212,75 klokuren aan doorlooptijd van verplichte e-learning*

* Om de doorlooptijd te bepalen hanteert ExpertCollege de grens van 95e percentiel. Dit wil zeggen dat 95% van de studenten binnen deze tijd de e-learning doorloopt.
* De minimumaanstelling per week is 24 uur.

Opleidingsprijs

De prijs voor de opleiding spoedeisendehulpverpleegkundige
De cursusprijs is inclusief:
€ 5.995,00
Gebruik van het LMS ABCDE: Opvang van de traumapatiënt (2-daagse basiscursus)
Het digitale portfolio van ExpertFolio  ABCDE: Het acuut zieke kind (2-daagse basiscursus)
De € 67,50 examenkosten van het CZO