Selecteer een pagina

Uw inschrijving, na het aangaan van een getekende (leer)arbeidsovereenkomst, vindt plaats middels een digitale inschrijving. De inschrijving vindt uiterlijk drie maanden voorafgaand aan de start van de opleiding plaats. Dit in verband met de noodzakelijke voorbereidingstijd op de theorie aan het begin van de opleiding. U meldt zichzelf aan bij het CZO, conform de eisen die gesteld worden door het CZO.

Met behulp van onderstaand formulier meldt u zich aan voor de verpleegkundige vervolgopleiding tot spoedeisendehulpverpleegkundige (VVO-SEH). Na uw aanmelding ontvangt u en uw praktijkopleider van uw zorginstelling een bevestiging via de e-mail met de benodigde informatie. Mocht u deze na 3 dagen niet hebben ontvangen, neem dan contact met ons op via cursus@expertcollege.com.

Ik wil de vervolgopleding tot spoedeisendehulpverpleegkundige starten in:

Ik heb met mijn praktijkopleider afgesproken dat ik de opleiding volg in:

Persoonsgegevens

Eerder gevolgde vervolgopleiding(en)

Ik heb in het verleden meerdere vervolgopleidingen gevolgd

NeeJa

Indien ja, beschrijf hieronder de naam van de opleiding en de opleidingsduur in maanden

Diploma's eerdere relevante gevolgde (vervolg)opleiding(en) behaald

NeeJa

Organisatie

Ik heb een leer-arbeidsovereenkomst met mijn werkgever

NeeJa

Factuurgegevens

Mijn praktijkleerplaats heeft toestemming verleend voor inschrijving en de kosten kunnen worden gefactureerd op

NeeJa

Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden, disclaimer en privacy verklaring, zie onderaan de websitepagina https://www.expertcollege.com/

Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden ENI