Selecteer een pagina

Het onderwijs dat u gaat volgen sluit aan op de beroepssituatie zoals u tegenkomt op de praktijkleerplaats. U leert op uw praktijkleerplaats de vereiste competenties aan de hand van Entrustable Professional Activities (EPA’s). EPA’s zijn de professionele taken of verantwoordelijkheden die uw werkbegeleider/praktijkopleider uit uw zorginstelling u toevertrouwt om zonder of onder beperkte supervisie uit te voeren zodra u de benodigde competenties heeft verkregen.
Het ExpertCollege-Nightingale Instituut hanteert het NLQF kwaliteitsniveau 6 en de daaraan gekoppelde vaardigheden en mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Dat betekent dat het diploma van spoedeisendehulpverpleegkundige te vergelijken is met dat van een bacheloropleiding. De theoriecomponent waarborgt dat de student alle kennis en vaardigheden verwerft waarmee de vereiste praktijkvaardigheden met succes kunnen worden behaald. De theoriecomponent bestaat uit een levendige afwisseling van e-learning, hoorcollege, werkcollege, simulatie-onderwijs, skillstraining, zelfstudie-opdrachten en groepsopdrachten.

Uw lesprogramma bestaat uit 17 onderwijseenheden waarin leerarrangementen zijn beschreven:

De laagcomplexe patiënt wordt verdeeld over twee onderwijseenheden:

 1. Laagcomplexe patiënt met traumatische klachten
 2. Laagcomplexe patiënt met niet traumatische klachten

De hoogcomplexe patiënt wordt verdeeld over negen onderwijseenheden:

 1. Hoogcomplexe patiënt met hoofdpijn
 2. Hoogcomplexe patiënt met thoracale pijnklachten
 3. Hoogcomplexe patiënt met dyspnoe
 4. Hoogcomplexe patiënt met buikpijn ( inclusief urogenitaal)
 5. Hoogcomplexe patiënt met een collaps
 6. Hoogcomplexe patiënt met neurologisch uitval
 7. Hoogcomplexe patiënt met een veranderd gedrag of verlaagd bewustzijn
 8. Hoogcomplexe patiënt met koorts
 9. Hoogcomplexe patiënt met een intoxicatie

De kritiek zieke patiënt wordt verdeeld over vier onderwijseenheden:

 1. Kritiek zieke patiënt in shock
 2. Kritiek zieke patiënt in een reanimatiesetting
 3. Kritiek zieke patiënt met respiratoire insufficiëntie
 4. Kritiek zieke patiënt in coma

Management en organisatie wordt verdeeld over één onderwijseenheid:

 1. Klinisch leiderschap en Organisatie

Kennis en Wetenschap wordt verdeeld over één onderwijseenheden;

 1. Opleiden en onderwijs en Wetenschap

Voorafgaand aan het volgen van de onderwijseenheden horende bij de hoogcomplexe patiënt en de kritiek zieke patiënt volgt de student verplicht de twee cursussen:

 • ABCDE: Opvang van de traumapatiënt (2-daagse basiscursus);
 • ABCDE: Het acuut zieke kind (2-daagse basiscursus).