Selecteer een pagina

Het onderwijs dat u gaat volgen sluit aan op de beroepssituatie zoals u tegenkomt op de praktijkleerplaats. U leert op uw praktijkleerplaats de vereiste competenties aan de hand van Entrustable Professional Activities (EPA’s). EPA’s zijn de professionele taken of verantwoordelijkheden die uw werkbegeleider/praktijkopleider uit uw zorginstelling u toevertrouwt om zonder of onder beperkte supervisie uit te voeren zodra u de benodigde competenties heeft verkregen.
Het ExpertCollege-Nightingale Instituut hanteert het NLQF kwaliteitsniveau 6 en de daaraan gekoppelde vaardigheden en mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Dat betekent dat het diploma van spoedeisendehulpverpleegkundige te vergelijken is met dat van een bacheloropleiding. De theoriecomponent waarborgt dat de student alle kennis en vaardigheden verwerft waarmee de vereiste praktijkvaardigheden met succes kunnen worden behaald. De theoriecomponent bestaat uit een levendige afwisseling van e-learning, hoorcollege, werkcollege, simulatie-onderwijs, skillstraining, zelfstudie-opdrachten en groepsopdrachten.

Uw lesprogramma bestaat uit 17 onderwijseenheden waarin leerarrangementen zijn beschreven.