Selecteer een pagina

ExpertCollege is een internationale organisatie met een breed opleidingsaanbod voor verpleegkundigen, medici, studenten geneeskunde, Bachelor Medisch Hulpverleners (BMH) en medisch ondersteunend personeel.

Het speerpunt van ExpertCollege is het ontwikkelen van e-learningmodules van zeer hoge kwaliteit voor de hele zorgsector en het verzorgen van onderwijs (blended learning) aan professionals met betrekking tot de Acute Zorg. Meer informatie is terug te vinden op de website van ExpertCollege: http://www.expertcollege.com.

In 2018 is het ExpertCollege-Nightingale Instituut opgericht als onderdeel van de organisatie ExpertCollege. Het ExpertCollege-Nightingale Instituut biedt ondersteuning van en uitvoering aan alle activiteiten op het gebied van opleiding en bij- en nascholing voor verpleegkundigen en andere zorgprofessionals.

Het ExpertCollege-Nightingale Instituut biedt de volgende opleidingen aan:

  • Opleiding spoedeisendehulpverpleegkundige – verpleegkundige vervolgopleiding (VVO)
  • Bij- en nascholingen (B&N), cursussen voor de hele zorgsector

We zetten voor deze opleidingen en cursussen volop onze digitale leermiddelen in,  in combinatie met klassikaal onderwijs. Naast effectief en modern onderwijs zorgen we zo voor een praktijkgerichte aanpak voor de verpleegkundige en zorgprofessional.

Visie ExpertCollege-Nightingale Instituut

Met ons onderwijssysteem bieden we een efficiënte, interactieve en stimulerende onderwijsmethode waarmee studenten zo goed mogelijk worden voorbereid op situaties uit de praktijk. Naast ons adaptief leersysteem bestaat dat uit ‘praktijkgestuurd leren’. Ons onderwijsmateriaal wordt samengesteld door een speciaal team van artsen, verpleegkundigen en opleidingscoördinatoren die hun klinische werkzaamheden en ervaring combineren met onderwijsontwikkeling. Samen met grafisch ontwerpers en softwaredesigners hebben zij voor u een bijzondere leerervaring gecreëerd. Het leersysteem, de animaties, de medische inhoud én het gebruiksgemak vullen elkaar op een vloeiende en praktische wijze aan. Het onderwijs van het ExpertCollege-Nightingale Instituut draait echt om de student en is stimulerend, flexibel en praktijkgericht.

Missie ExpertCollege-Nightingale Instituut

De missie van het ExpertCollege-Nightingale Instituut is het verbeteren van de patiëntenzorg in Nederland, door de kennis en vaardigheden van zorgprofessionals te versterken. Dat doen we met hoogwaardig onderwijs, gebaseerd op de meest recente theorie en gericht op de hedendaagse zorgpraktijk. We maken gebruik van de meest moderne technologieën en onderwijsinzichten en zetten passie voor het vak centraal.

Kwaliteit onderwijs

Binnen de verpleegkundige vervolgopleidingen van het ExpertCollege-Nightingale Instituut is gekozen om de inhoud van de verschillende vervolgopleidingen zoveel mogelijk generiek aan te bieden zoals door het College Ziekenhuis Opleidingen (CZO) wordt geadviseerd. Naast een brede generieke basis volgt de student specifieke onderdelen die zijn toegespitst op het eigen specialisme. De doorstroming naar een andere specialistische opleiding of een combinatie van twee opleidingen, op basis van eerder verworven competenties (EVC), is mogelijk na behalen van het diploma. Zo dragen we bij aan het leven-lang leren.

Het kader van waaruit het onderwijs ontwikkeld is, is landelijk vastgesteld door het CZO. Het onderwijs voor de verpleegkundige vervolgopleidingen wordt opgebouwd aan de hand van de door het CZO beschreven eindtermen van de desbetreffende opleiding. Deze eindtermen zijn sturend voor het onderwijs.